De komende tijd gaan de KDET leden een onderzoek doen naar de toekomst van KDET. We willen onderzoeken of er nog wel voldoende draagvlak is voor KDET en of we andere activiteiten moeten gaan ontwikkelen. En natuurlijk is dit een mooie gelegenheid om nieuwe KDET leden te werven.

Dus mocht je gevraagd worden om deel te nemen aan deze enquête, doe dit dan alsjeblieft!