Wat doen wij?

We spreken uit ervaring, we zijn zelf dakloosgeweest..

Het werk van KDET is informeel en laagdrempelig. Vanuit ervaring en straatkennis werken KDET-leden op straat en op vind-plekken van dak- en thuislozen. Ieder contact start met luisteren en het maken van contact.  Samen proberen we een antwoord te vinden op jouw vraag.

Straatambassadeurs/contactmedewerkers; we werken op straat en zoeken mensen die buiten verblijven.

Maatjescontacten; we gaan mee op verzoek van mensen naar instanties als ondersteuner of belangenbehartiger.

Onderzoek; KDET leden hebben een belangrijke signaleringsfunctie. Door hun nauwe contacten met dak- en thuislozen weten zij als geen ander wat er leeft op straat. Vanuit die signalen en op vraag van bijvoorbeeld de gemeente, worden onderzoeken uitgevoerd onder de daklozen om een zo’n goed mogelijk antwoord te geven op het onderwerp wat onderzocht moet worden. In 2019/2020 is KDET in samenwerking met de hoge school Avans bezig met een onderzoek onder zwerfjongeren. De resultaten van de onderzoeken worden doorvertaald naar bijvoorbeeld de gemeente en ketenpartners. Het doel is altijd om verbeteringen in de maatschappelijke opvang mogelijk te maken.

  • KDET-leden werken mee aan het traceren van zorgmijdende zwerfjongeren en ondersteunen hen bij het opzetten van een infopunt bij Dynamo. Met als doel sneller doorverwezen te worden naar de juiste, aansluitende zorg.

Gevraagd en ongevraagd advies; KDET is vrij om aan instanties en beleidsmakers van de gemeente gevraagd en ongevraagd advies te geven.

Voorlichting op locatie en Straatroutes; Voorlichters van KDET kunnen op scholen of instellingen voorlichtingen op maat verzorgen. Onderwerpen kunnen zijn: middelengebruik, criminaliteit en justitie, dakloosheid, psychiatrie, zwerfjongeren en armoede. KDET leden hebben de Straatroute ‘De jungle van beton’ ontwikkeld. Meer informatie…

KDET informatiepunt; Iedereen met vragen rondom dak- en thuisloosheid kan terecht bij het loket van KDET aan de Kanaaldijk-Noord 15e in Eindhoven. We zijn de weekdagen open van 9:00 tot 13:00 uur. KDET-leden begeleiden en helpen de vraagstellers om de juiste weg te vinden naar ondersteuning en zorg.

Onderwerpen waar veel vragen over zijn;

  • huisvesting
  • hulpverleningsinstanties
  • administratie / formulieren
  • eerste levensbehoefte
  • financiën

Elke mening telt, deel je ervaring en doe met ons mee.