Straatroute

Jungle van beton

KDET draagt bij aan het helpen kantelen van de negatieve beeldvorming rond dak- en thuislozen door voorlichting en training rond het (over)leven op straat, aan scholen, bedrijven en instanties in de maatschappelijke opvang.

Een belangrijk instrument hierbij is de Straatroute een ‘straatexposuredoor de jungle van beton’. Deelnemers lopen een dagdeel mee met een (ex-) dakloze stadsgids om te ervaren hoe het (over)leven op straat is en wat er bij komt kijken. De route wordt afgesloten met een nabespreking over de opgedane ervaringen.

De straatroute is er voor iedereen die vanuit (vrijwilligers)werk te maken heeft met deze doelgroep, en voor scholen, bedrijven en geïnteresseerde burgers. Voor het promoten van de routes wordt nauw samengewerkt met Samen voor Eindhoven.

Meer weten over de straatroute of een straatroute boeken?
Neem contact op via het formulier

Interactief theater

Ook ‘straattheater’ is een goed instrument om dialoog op gang te brengen. Zomer 2018 voerden deelnemers van KDET en stichting Ervaring die Staat een interactieve theatershow ‘Verhalen van de straat’ op in het stadhuis met de beeldvorming rond daklozen als thema. Onder grote belangstelling van een gemengd gezelschap van raadsleden, bestuursleden van fondsen, medewerkers van WIJeindhoven, en medewerkers binnen het Sociaal Domein werd constructief gedebatteerd. Naar aanleiding van avond zijn 10 raadsleden de route gaan lopen en zijn er reguliere contacten om signalen die KDET-leden en leden van het Straatteam in het werk opdoen door te vertalen naar de raad.

Interesse in deze voorstelling? Neem contact op via het formulier

“ We willen dat hulpverleners zich beter kunnen verplaatsen in de mensen die zij begeleiden en meer invoelen wat er voor daklozen op het spel staat.”