KDET

Het werk van KDET is informeel en laagdrempelig. Vanuit hun ervaring en straatkennis maken KDET leden makkelijk contact maken met de mensen op straat. Dit zijn vaak mensen die wars zijn geworden van het systeem met al zijn regels en registraties. KDET is géén hulpverlenende instantie; KDET-leden motiveren en stimuleren mensen om open te staan voor hulpverlening. Dit start met het maken van contact en het opbouwen van vertrouwen.

Maatjescontacten

Het gaat daarbij steeds om het ondersteunen van de eigen kracht, waardoor mensen ervaren dat hun mening meetelt en dat ze er als mens toe doen. Deze ‘maatjescontacten’ leiden ertoe dat mensen die op straat leven open staan voor zorg en een stap durven zetten naar het accepteren van hulp en het verbeteren van hun eigen situatie.

 Ervaringsdeskundige vrijwilligers

De kernleden van KDET zijn vooralsnog allemaal vrijwilligers. Zij stimuleren mensen uit de doelgroep dak- en thuislozen om zich ook als vrijwilliger in te zetten.Door zich bij KDET aan te sluiten krijgen mensen die lang op straat geleefd hebben weer een gevoel van eigenwaarde. Ze ontdekken dat hun harde en eenzame jaren op straat meer betekenen dan alleen overleven, soms tegen wil en dank. Het is een leerschool geweest die, mits omgezet in bruikbare ervaringskennis en gekoppeld aan de noodzakelijke vaardigheden tot herstel, hen tot waardevolle ondersteuners van anderen kan maken.

Iedereen doet ertoe. Jij bent van waarde. Ik ben van waarde. Wij zijn van waarde.