KDET

KDET – Klankbordgroep Dak- en Thuislozen is sinds 2010 actief in Eindhoven. KDET vervult een geheel eigen en unieke rol in Eindhoven. De leden van KDET beschouwen zich als een burgerinitiatief dat zich op meerdere manieren inzet om de sociale basis in Eindhoven te helpen versterken, speciaal waar het mensen betreft die dak- en thuisloos zijn en aan de rand van de samenleving leven, of zelfs helemaal ‘uitgeburgerd’ zijn. Binnen de Maatschappelijke Opvang in Eindhoven heeft KDET, door haar onvermoeibare inzet in de afgelopen jaren een niet meer weg te denken plek verdiend. KDET leden kunnen met hun specifieke vaardigheden en Fingerspitzengefühl mensen bereiken en in beweging krijgen die anders onzichtbaar en onbereikbaar blijven. Doordat ze zelf onderdeel van de leefwereld van dak- en thuislozen zijn of zijn geweest, is er weinig afstand tussen hen en mensen die op straat leven. Zij zijn voor hen ‘een van ons’ en dat wekt sneller vertrouwen.

Sociale gezicht van Eindhoven

KDET-leden leveren een wezenlijke bijdrage aan het versterken van zelfredzaamheid van mensen en aan de leefbaarheid in de stad. Weliswaar toegespitst op een bijzondere doelgroep, maar daarom niet minder belangrijk. Immers álle Eindhovenaren moeten de kans krijgen om zich te ontwikkelen, ook degenen die zich op de participatieladder ergens op trede 1 of soms nog daaronder bevinden. Daarmee is KDET een deel van het sociale gezicht van Eindhoven.

Iedereen doet ertoe. Jij bent van waarde. Ik ben van waarde. Wij zijn van waarde.