KDET

De KDET-leden hebben diverse functies, passend bij hun vaardigheden, mogelijkheden en mate van herstel. Bijvoorbeeld stadsgids voor de Straatroute, voorlichter voor met name scholen, straatambassadeur, contactmedewerker voor het KDET informatiepunt en in de nachtopvang. KDET leden zijn te vinden op straat of op vindplekken van daklozen in de stad en vertalen wat ze zien en horen naar ambtenaren die werken voor dak- en thuislozen, GDT, Bemoeizorg of andere ketenpartners.

Leden van KDET constateren dat er de afgelopen jaren veel verbeterd is voor de doelgroep maar dat er nog steeds dringende knelpunten zijn. Vanuit hun ervaring en straatkennis kunnen zij aan de oplossing daarvan een belangrijke bijdrage leveren. Dat is tegelijkertijd hun motivatie en hun drive om zich met veel energie in te blijven zetten.

Iedereen doet ertoe. Jij bent van waarde. Ik ben van waarde. Wij zijn van waarde.