KDET

Samenwerking & Onderzoek

KDET leden hebben een belangrijke signaleringsfunctie. Door hun nauwe contacten met dak- en thuislozen weten zij als geen ander wat er leeft op straat.  In nauw overleg met Stichting Ervaring die Staat worden signalen van de straat – vanuit kennis en ervaring – doorvertaald naar gemeente en ketenpartners. Doel is altijd om verbeteringen in de maatschappelijke opvang mogelijk te maken.

  • In samenwerking met Stichting Ervaring die Staat gaan KDET-leden meewerken aan het traceren van zorgmijdende zwerfjongeren en hen ondersteunen bij het opzetten van een infopunt bij Dynamo voor die groep jongeren. Met als doel om sneller door te verwijzen naar goede, aansluitende zorg.
  • KDET participeert in de Expertisegroep ervaringswerkers met als thema Maatschappelijke Opvang Nieuwe Stijl. Dit een nieuwe groep ervaringswerkers die 4 keer per jaar samenkomt om mee te denken met de drie organisaties die hier het initiatief toe genomen hebben, Neos, Leger des Heils en de stichting Ervaring die Staat.
  • KDET werkt nauw samen met ……
  • aanvullen

Iedereen doet ertoe. Jij bent van waarde. Ik ben van waarde. Wij zijn van waarde.